Adams

O Nas


Adams LLCjest niezaleŋnđ firmđ specjalizujđcđ się w dystrybucji częœci elektronicznych, elektrycznych i elektromechanicznych.

Z ponad 8 lat doœwiadczenia w sektorze detalicznym, o wszechstronej znajomoœci rynku dostaw komponentów elektronicznych, Adams LLC ustawiony dziœ jako gģówny poœrednik pomiędzy sprzedajđcym i kupujđcym. Na podstawie tej wiedzy przez wiele lat, Adams LLC rozwinđģ sieæ wydajnych i niezawodnych dostawców na rynku międzynarodowym (Europa, Ameryka, Azja).

Dzięki naszej wiedzy i rozwiniętej sieci, moŋemy zapewniæ szerszy zakres produktów i usģug. Adams LLC skģada się z ponad 1000 markowych producentów na œwiecie, wspierajđc standardy ISO.

Zespóģ doœwiadczonych specjalistów pomoŋe w zarzđdzaniu ģaņcuchem dostaw i przygotuje rozwiđzania techniczne dostosowane do twoich potrzeb, bez względu na wielkoœæ firmy i rodzaj dziaģalnoœci (publiczne lub prywatne): wojskowa , kolejowa, lotnicza, medyczna, motoryzacyjna, telekomunikacja, IT, etc.

Nasza obietnica dla ciebie jest taka , ŋe jeœli twój produkt jest dostępny znajdziemy go w naszym sklepie lub u naszych partnerów i dostawców na caģym œwiecie i dostarczymy go do Ciebie w konkurencyjnej cenie.
Nasze podejœcie jest takie, by uģatwiæ tobie ŋycie jak to tylko moŋliwe.
Oferujemy czas dostawy w dniach, a nie tygodniach.
Chcemy byœ pomyœlaģ o Adams LLC, gdy potrzebujesz wszelkiego rodzaju produktów automatyki i częœci zamiennych.